پوکه معدنی بدر 09186610740 بهترین پوکه معدنی قروه بالاترین کیفیت کمترین قیمت سبک و ارزان بدون واسطه http://www.pokebadr.ir 2020-01-25T03:28:19+01:00 text/html 2018-03-27T06:11:08+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری ساختمان خود را سبک بسازید. http://www.pokebadr.ir/post/9 <font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">استفاده از مواد و مصالح روز یک امر بدیهی و استاندارد در صنعت ساختمان می باشد. با توجه به زلزله خیز بودن ایران و قرار گیری آن بر روی کمربند زلزله نیاز آن است که از مصالح سبک تر استفاده شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">انتخاب پوکه با کییفیت بالا می تواند کیفیت کار شما را تضمین کند.&nbsp;</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">بهترین و مرغوبترین حرف اول ماست, گسترش کسب و کارپوکه معدنی شعار ماست. <br></font></li></ul><p><font face="Mihan-Nassim"><br><font size="4"></font></font></p></div><div style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="4"><b><u>پوکه معدنی بدر<br><br></u></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پوکه قروه مصالح مورد نیاز خود را جهت فروش به تمام نقاط ایران از تمام معادن این شهر(احمد آباد باش- قزل جکندو...) تامین میکند و با کمترین قیمت تمام شده در اختیار مشتریان خود میگذارد.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2018-03-27T04:02:29+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری پوکه معدنی http://www.pokebadr.ir/post/5 <font size="4"> <font face="Mihan-Iransans"> </font></font><div align="justify"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">پوکه معدنی</font></b></font></div><div align="justify"><br><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></div><div align="justify"><b><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="4">تعریف:</font></b></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پوكه های معدنی طبیعی سبك عمدتاً از انواع خاکسترهای آتشفشانی بوده و در زمره سنگهای آذرین بیرونی قرار می گیرند و بدلیل فعالیتهای آتشفشانی در دورانهای گذشته زمین شناسی در ایران، گسترش قابل ملاحظه ای دارند.<br><br></font></div><div align="justify"><b><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="4">طبقه بندی:</font></b></div><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پوکه های معدنی عمدتا به دو صورت وجود دارند: پوكه معدنی اسكوریا و پومیس.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. پوكه معدنی اسكوریا به رنگ خاكستری تیره متمایل به قهوه ای بوده كه&nbsp; ظاهری شبیه به سنگ پا دارد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. پوكه معدنی پومیس به ر</font><font face="Mihan-Nassim" size="4">نگ سفید متمایل به كرم میباشد. این سنگها، از متداولترین نوع پوكه های معدنی می باشند.<br></font><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img align="absmiddle" alt="پوکه معدنی بدر/ بهترین پوکه ایران" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/527/1580338/mpokeh.jpg" border="0" vspace="1" hspace="1"></font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2018-02-14T07:11:00+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری ویژگی های معدنی و زمین شناسی http://www.pokebadr.ir/post/6 <p><strong><br></strong><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">پوكه های معدنی بدلیل بعضی از خواص فیزیكی خود همچون سبكی، مقاومت در مقابل آتش، ضریب هدایت صوتی و حرارتی پایین(عایق صوتی و حرارتی) دارای كاربردهای بسیار متنوع در بخشهای مختلف صنعت میباشند. در بسیاری از كشورهای صنعتی دنیا این منابع بصورت شایسته ای مورد شناسایی قرار گرفته و در صنایع مختلف استفاده میشوند. عمده مصرف این مواد در صنعت ساختمان بوده كه جهت سبكسازی استفاده میشود. سبكسازی منجر به كاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان شده و علاوه بر ارتقاء سطح ایمنی لرزه ای ساختمان باعث كاهش مصرف مصالح سازه ای بكار رفته در سازه نیز میگردد. با توجه به زلزله خیز بودن كشور از یك سو و مصرف بیش از حد انرژی بدلیل ضعف سیستم عایقبندی(صوتی و حرارتی) اكثر ساختمانها از سوی دیگر، استفاده بهینه از منابع نسبتاً ارزان پوكه معدنی كشور میتواند علاوه بر افزایش ایمنی در مقابل زلزله به كاهش قابل ملاحظه در مصرف سایر مصالح با ارزشتر همچون سیمان، میلگرد، نفت وگاز بیانجامد. </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><strong>پوكه های معدنی كاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف و بخصوص در صنع</strong><strong>ت ساختمان دارند كه از جمله آنها عبارتند از:</strong> </font></font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><strong>كاربرد پوكه معدنی دراجرای عملیات ساختمانی و عمرانی:</strong> </font></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۱- پر كننده كف ساختمان و شیب‌بندی پشت بام </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۲- استفاده در ملات پشت كار (مانند سنگ نما و...) </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۳- انواع سیمان‌كاری‌های نما و رویه كاری </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۴- حائل بین خاك و بتن (مانند بتن‌های فونداسیون، پایه پل‌ها، دیوار تونل‌ها و سدها، سقف كانال‌های زیرزمینی، حائل بین دیوارهای طبقات زیرین با خاك( </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۵- ساخت انواع بتن سبك با مقاومت بالا </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۶- استفاده درساخت اب نما </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۷- انجام ایزولاسیون لوله‌های زیر آب رودخانه ها </font></p><p><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><strong>كاربرد پوکه معدنی در صنایع تولید وابسته به ساختمان</strong> </font></font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۱ - تولید انواع بلوك‌های سیمانی سبك ته باز و ته بسته . </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۲- پنل‌های پیش ساخته نمای ساخمانی </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۳- انوع آجرهای بسیار سبك با ابعاد مختلف </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۴- پنل‌های دیواری پیش ساخته سبک </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۵- پنل‌های سقفی پیش ساخته </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۶- قطعات تزئینی ساختمانی </font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">۷- انوع كَوَل چاه </font></p> text/html 2018-02-10T07:11:00+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری پوکه معدنی بدر http://www.pokebadr.ir/post/11 <p><img height="262" style="height: 485px;" alt="بهترین نوع پوکه معدنی 09186610740" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/527/1580338/images.gif" "=""> </p> text/html 2017-03-11T07:10:49+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری پوکه معدنی بدر http://www.pokebadr.ir/post/2 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4"><font color="#330099">پوکه معدنی بدر</font></font></font></p><p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خصوصیات:</font></b></font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ارزان</font></p><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">سبک (دارای وزن حجمی ۵۰۰ الی ۷۰۰ کیلو گرم برمتر مکعب)</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">عایق صوت و حرارت</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">ضد حشرات و موریانه</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p></blockquote><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><b><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-IransansLight">کاربرد:</font></b></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">شیب بندی پشت بام و کف طبقات</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">تولید بلوک سبک لیکا</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">تولید بتن سبک</font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">آبنما</font></p></blockquote><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-03-11T07:02:39+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری اطلاعات تماس http://www.pokebadr.ir/post/1 <font class="text4"><font face="Mihan-Nassim"> </font><p><b><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">متقاضیان گرامی میتوانند ازطریق ارتباط با ما نوع پوکه خود را درخواست کنند تا پس ازهماهنگی ودر اسرع وقت پوکه مورد نظر خود را دریافت کنند.</font></b></p></font><font class="text4"><p align="center"><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>..مشاوره رایگان..</b></font></p></font><font class="text4"> <p align="center"><font color="#330033" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>حمل و تحویل در محل کار شما</b></font></p> <p align="center"><b><font color="#330099" face="Mihan-Nassim" size="5">مدیر فروش : &nbsp;</font><font color="#330099" face="Mihan-Nassim" size="6">بیگلری</font></b></p><p align="center"><strong><font color="#330099" face="Thread-00001fa8-Id-0000001f" size="6"><br></font></strong></p><p align="center"><b style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight;"><font size="6">0740 661 0918</font></b></p><p align="center"><b style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight;"><font size="6"><br></font></b></p><p align="center"><b style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight;"><font size="6">مدیر فروش مشهد مقدس</font></b></p><p align="center"><font color="#330099" face="Mihan-IransansLight" size="6"><b><br></b></font></p><p align="center"><font color="#330099" face="Mihan-IransansLight" size="6"><b>مهندس ظفری</b></font></p><p align="center"><strong><font color="#330099" face="Thread-00001fa8-Id-00000020" size="6"><br></font></strong></p><p align="center"><b style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight;"><u><font size="6">09396086488</font></u></b></p><p align="center"><strong><u><font color="#330099" face="Thread-00001fa8-Id-00000020" size="6"><br></font></u></strong></p> <p align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">Mail to: pokehbadr@gmail.ir</font></b></font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><br></font></b></font></p> <p align="center"><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="6"><b>« &nbsp;منتظر تماس شما هستیم... »</b></font></p> </font><div align="center"><font class="text4"><p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">*مابا ارائه خدمات مربوط به فروش و حمل بهترین پوكه معدنی شهرستان قروه این كیفیت را برای شما به ارمغان می آوریم. </font></b></p></font></div><font class="text4"><p><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img align="absmiddle" alt="ارائه بهترین نوع پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/527/1580338/pokeh.JPG" border="1" vspace="1" hspace="1"></font></b></p> <p align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></p><blogextendedpost></blogextendedpost></font> text/html 2017-03-11T07:02:35+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری انواع دانه بندی پوکه http://www.pokebadr.ir/post/3 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به دلیل وجود سرندهای متعدد درمعادن پوكه قروه این محصول دراندازه های زیر تولید میشود</b></font></span></p><div dir="rtl" align="right"><font size="3" face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman"></font><br> <table style="border-collapse: collapse;" dir="rtl" class="MsoNormalTable" height="280" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="516"> <tbody> <tr style="height: 44.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td style="background: rgb(148, 54, 52); border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1pt; border-style: double double double solid; border-color: windowtext windowtext windowtext black; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 44.25pt;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: white; line-height: 200%;" lang="FA">نوع پوکه</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(148, 54, 52); border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-color: windowtext rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 44.25pt; border-top-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="66" valign="top"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: white; line-height: 200%;" lang="FA">سایزمیلیمتر</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(148, 54, 52); border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-color: windowtext rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 44.25pt; border-top-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="66" valign="top"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: large;"><span style="color: white; line-height: 200%;" lang="FA">وزن&nbsp;</span></span><span style="color: white; line-height: 200%;" dir="ltr">kg/m3</span><span style="font-size: large; line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(148, 54, 52); border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-color: windowtext rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 44.25pt; border-top-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="57" valign="top"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: white; line-height: 200%;" lang="FA">قیمت&nbsp;</span></font></b></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="background: rgb(148, 54, 52); border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1.5pt; border-color: windowtext rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 44.25pt; border-top-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double;" align="center" width="142" valign="top"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: white; line-height: 200%;" lang="FA">موارد کاربرد</span><span style="line-height: 200%; font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 1;"> <td style="background: rgb(238, 236, 225); border-width: 0px 1.5pt 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight">ماسه ای</font></b></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>0-3</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>950</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">تنی</span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: double; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span style="line-height: 200%;" lang="FA">تولید بلوک,موزاییک <font size="1">و...</font></span><span style="font-size: large; line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 2;"> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">عدسی درجه1</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>5-10</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>650</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">متری </span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: double; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><b>بلوک لیکا</b></span></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 3;"> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 1.5pt 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">عدسی درجه2</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>5-10</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="color: red; line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>750</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">متری </span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: double;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: 112.65pt 122.2pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><b>بلوک لیکا</b></span></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 4;"> <td style="background: rgb(238, 236, 225); border-width: 0px 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">نخودی درجه1</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>5-16</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>600</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">متری</span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="border-width: 0px 0px 1pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: double; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">هم سطح نمودن طبقات</span></font><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 5;"> <td style="background: rgb(238, 236, 225); border-width: 0px 1.5pt 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">نخودی درجه2</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>5-16</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(204, 0, 0); line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>750</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">متری</span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: double; background-color: transparent;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">هم سطح نمودن طبقات</span></font><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 6;"> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 1.5pt 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">بادامی درجه1</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>10-30</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(51, 102, 255); line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>550</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">متری</span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: solid; border-left-style: double; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span style="line-height: 200%;" lang="FA">شیب بندی سقف </span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 7;"> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 1.5pt 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">بادامی درجه2</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>10-30</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(204, 0, 0); line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>700</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><s><span style="line-height: 200%;" lang="FA">متری </span></s><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="background: rgb(198, 217, 241); border-width: 0px 0px 1.5pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: double;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><b>شیب بندی سقف </b></span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p></td></tr> <tr style="height: 22.15pt; mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="background: rgb(238, 236, 225); border-width: 0px 1.5pt 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 81.05pt; height: 22.15pt; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="108" valign="top"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 26.6667px;"> </span></font></b><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="2" color="#000066" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 26.6667px;">سنگ</span></font></b></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span style="line-height: 200%;" lang="FA">بزرگ </span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.65pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="66" valign="top"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>400</span><span style="line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p></td> <td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 42.45pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="57" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="rtl"></span><span lang="FA"><span dir="rtl"></span></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></td> <td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td><td style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1.5pt; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 22.15pt; border-bottom-style: double; border-left-style: double; background-color: transparent; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt;" align="center" width="142" valign="top"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%; mso-margin-top-alt: auto;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><b>آبنما</b></span><span style="font-size: 9pt; line-height: 200%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></td></tr></tbody></table><font size="3" face="Times New Roman"></font></div> <p><font size="3" face="Times New Roman"></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 1.35pt; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><font size="3" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans">توجه:</font></font></b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><font><br></font></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 1.35pt; line-height: normal;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><font>همکار گرامی باتوجه به متغیر بودن کرایه حمل و قیمت پوکه</font></span></font><span lang="FA"><font><font><font size="3" face="Mihan-Iransans">، جهت دریافت لیست قیمتهای روز و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09186610740</font><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></font></font></span> </p> text/html 2017-03-11T07:02:33+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری آزمایشات لازم برای معادن پوکه http://www.pokebadr.ir/post/7 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" color="#000066"><b><font face="Mihan-IransansLight">آزمایشات زیر در معادن پوکه بر روی ماده معدنی انجام یابد:</font></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانه بندی</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وزن مخصوص(Gs)</font><font size="2"><br></font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جذب آب</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وزن واحد حجم(γ) در حالت خشک و اشباع</font><font size="2"><br></font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آزمایش دوام و وارفتگی طبق استاندارد ASTM D4644</font><font size="2"><br></font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تخلخل</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">درصد ذرات سبک و سنگین</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ارزش ضربه ای طبق استاندارد BS-812</font><font size="2"><br></font></li><li style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنالیز شیمیائی XRF</font><font size="2"><br></font></li></ul><div><p dir="rtl" style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وزن مخصوص كم ، استحكام تراكمی ، ضرایب كشسانی و پایداری در برابر آتش و ضریب حرارتی مناسب، نارسا بودن در برابر حرارت و صوت سبب شده تا اسکوریا در بتن ساختمانی، قطعات پیش‌ساخته و پركننده سبك كاربرد فراوان تری داشته باشد . اسکوریا نیز بعنوان یك ماده افزودنی پوزولانی برای بتن كاربرد دارد چنانچه می‌تواند مدت، توانایی و دوام بتن را افزایش و گرمای هیدراتاسیون را كاهش دهد.</font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;" align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border: 2.25pt double windowtext;" height="472" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="372"><tbody><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: red;" lang="FA"><a href="http://www.pokeh.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(50, 93, 146);"><span style="color: blue;">تركیب شیمیایی</span></a></span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: red;" lang="FA">درصد</span><span lang="FA">&nbsp;<a href="http://www.pokeh.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(50, 93, 146);"><span style="color: blue;">اسکوریا</span></a></span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: red;" lang="FA">درصد</span><span lang="FA">&nbsp;<a href="http://www.pokeh.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(50, 93, 146);"><span style="color: blue;">پومیس</span></a></span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Sio</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">50.78</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۴۸.۳۷</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Al</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);">o</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۳</span></sub></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">10.59</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۱۲.۴۹</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Fe</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);">o</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۳</span></sub></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">7.88</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۸.۰۷</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Tio</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">1.82</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۱.۷۸</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Cao</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">8.51</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۸.۴۳</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Mgo</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">5.16</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۹.۵۸</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Na</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);">o</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">3.59</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۴.۶۳</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">K</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);">o</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">3.17</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۳.۲۷</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">So</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۳</span></sub></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">-</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۰.۳۱</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Lol ,&nbsp;</span><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۱۰۵۰</span><span style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;c ,</span><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۱</span><span style="color: rgb(0, 0, 153);">hr</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">-</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۰.۶۰</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">P</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۲</span></sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);">o</span><sub><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۵</span></sub></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">1.54</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۱.۷۹</span></font></p></td></tr><tr><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 91pt; background-color: transparent;" width="121" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Mno</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111" valign="top"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">0.102</span></font></p></td><td style="padding: 0cm; border: 2.25pt double windowtext; width: 82.9pt; background-color: transparent;" width="111"><p dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">۰.۱۱۸</span></font></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">-&nbsp;تولید و فرآوری این محصول كمترین آسیب را به طبیعت وارد می‌كند</font></p></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2014-03-12T07:10:50+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری انواع پوکه معدنی بدر http://www.pokebadr.ir/post/13 <img width="1" height="3502" align="middle" style="width: 709px; height: 443px;" alt="انواع پوکه با کیفیت در پوکه معدنی بدر" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/527/1580338/pokeh_Badri.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp; text/html 2014-03-12T06:36:32+01:00 www.pokebadr.ir مهندس بیگلری . http://www.pokebadr.ir/post/16 <div align="center"><font class="text4"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><b><img align="bottom" alt="09196610740" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/527/1580338/nokhodipoke.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br>***** کپی برداری از مطالب سایت رایگان می باشد *****</b></font></font></div>